Musikaliska Konstruktioner, för metall och vatten, 2016 / aluminum, 5.5 x 9 meters
Commissioned by Karlstad municipality

More images