Ockulta Legeringar, 2016 / Ink on paper / 120 x 120 cm.
1 of 2.