Musikaliska Konstruktioner, för metall och vatten, 2016 / aluminum
Östra Torggatan- Norra Strandgatan Karlstad

More images