Ockulta Legeringar, 2016 / Ink on paper / 120 x 120 cm.
2 of 2.